🎁 Rabatten forsvinner når den er utsolgt - Kjøp i dag! 🎁

Generelle vilkår og betingelser

  1. Store applikasjon
  2. Avslutning av kontrakt
  3. Angrerett
  4. Priser og betalingsbetingelser
  5. Leverings- og leveringsbetingelser
  6. Tittelbeskyttelse
  7. Ansvar for mangler (garanti)


  Alternativ konfliktløsning


  1) OMFANG
  1.1 Disse generelle vilkårene (heretter kalt "VB") på www.bestselgeren.no, (heretter kalt "selger") gjelder alle kontrakter som gjelder levering av varer fra en forbruker eller gründer (heretter kalt "VB"). "kunde") er inkludert med selgeren med hensyn til varene som selgeren presenterer i sin nettbutikk. Vi motsetter herved innlemmelsen av kundens egne vilkår, med mindre annet er avtalt på forhånd.

  1.2 I henhold til disse generelle vilkårene er en forbruker enhver fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for formål som overveiende er forankret i verken deres kommersielle eller uavhengige forretningsaktivitet. I henhold til disse vilkårene er en gründer en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap som handler i løpet av en juridisk transaksjon forankret i kommersiell eller uavhengig forretningsaktivitet.  2) KONKLUSJON AV KONTRAKT
  2.1 Produktbeskrivelsene i selgerens nettbutikk er ikke bindende tilbud fra selger, men tjener til å gi et bindende tilbud fra kunden.

  2.2 Kunden kan levere tilbudet via det online bestillingsskjemaet, som er integrert i selgerens nettbutikk. Etter å ha plassert de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gjennomgått den elektroniske bestillingsprosessen, må kunden levere et juridisk bindende kontraktstilbud i forhold til varene i handlekurven ved å klikke på knappen som fullfører bestillingsprosessen.

  2.3 Selgeren kan godta kundens tilbud innen fem dager ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), der det er viktig å motta ordrebekreftelsen fra kunden, eller ved å levere de bestilte varene til kunden, der tilgang til varene til kunden er viktig, eller ved å be kunden betale etter bestillingen.
  Hvis flere av de nevnte alternativene er tilgjengelige, inngås kontrakten når et av de nevnte alternativene først dukker opp. Perioden for å akseptere tilbudet begynner dagen etter at kunden har sendt tilbudet og slutter på slutten av den femte dagen etter at tilbudet er sendt. Hvis selgeren ikke godtar kundens tilbud innen ovennevnte periode, anses dette som avslag på tilbudet, med det resultat at kunden ikke lenger er bundet av sin intensjonsavtale.

  2.4 Hvis betalingsmåten "PayPal Express" er valgt, blir betalingen behandlet av betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt: "PayPal"), underlagt PayPal-vilkårene, som kan leses på https://www.paypal.com/ de / webapps / mpp / ua / userag Full avtale eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betalingsbetingelsene uten en PayPal-konto som kan leses på https://www.paypal.com/de/webapps / mpp / ua / privacywax-full. Hvis kunden velger "PayPal Express" som betalingsmåte som en del av online bestillingsprosessen, utsteder han også en betalingsordre til PayPal ved å klikke på knappen som fullfører bestillingsprosessen. I dette tilfellet erklærer selgeren aksept av kundens tilbud på det tidspunktet kunden utløser betalingsprosessen ved å klikke på knappen som fullfører bestillingsprosessen.

  2.5 Når du sender inn et tilbud via selgers online bestillingsskjema, lagres kontraktsteksten av selgeren etter at kontrakten er inngått og sendt til kunden i tekstform (f.eks. E-post, faks eller brev) etter at bestillingen er sendt . Selger vil ikke gjøre kontraktsteksten tilgjengelig utover dette. Hvis kunden har opprettet en brukerkonto i selgerens nettbutikk før du legger inn bestillingen, arkiveres bestillingsdataene på selgerens nettside og kan hentes gratis av kunden via sin passordbeskyttede brukerkonto, med angivelse av tilhørende påloggingsinformasjon.

  2.6 Før den bindende innleveringen av bestillingen via selgers online bestillingsskjema, må kunden identifisere mulige skrivefeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Et effektivt teknisk middel for bedre identifisering av skrivefeil kan være nettleserens zoomfunksjon som kan brukes til å forstørre bildet på skjermen. Som en del av den elektroniske bestillingsprosessen kan kunder korrigere varene sine ved hjelp av de vanlige tastatur- og musefunksjonene til de klikker på knappen som fullfører bestillingsprosessen.

  2.7 Bare dansk er tilgjengelig for inngåelse av kontrakten.

  2.8 Ordrebehandling og kontakt gjøres vanligvis via e-post og automatisk ordrehåndtering. Kunden må sørge for at e-postadressen han eller hun har oppgitt for ordrehåndtering er riktig, slik at e-post sendt av selger kan mottas på denne adressen. Ved bruk av spamfiltre, må kunden særlig sørge for at alle e-postmeldinger som sendes av selger eller av tredjeparter som er bestilt under ordrebehandlingen, kan leveres.  3) RETT FOR TILTAK
  3.1 Forbrukere har generelt angrerett.

  3.2 Forbrukere har angrerett i henhold til følgende bestemmelse, der en forbruker er en fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for formål som ikke kan tilskrives deres kommersielle eller uavhengige forretningsaktivitet:

  Angrerett
  Du har rett til å kansellere bestillingen din innen 14 dager etter levering. Bestillinger som nettopp er lagt inn kan kanselleres innen 24 timer. Pakker som allerede er sendt, kan ikke lenger kanselleres før pakken ankommer. Du har da rett til en returperiode på 14 dager.
  Avbestillingsperioden er fjorten dager fra den dagen da du eller en tredjepart som er oppkalt av deg og som ikke er transportøren, var i besittelse av varene.

  For å utøve din angrerett, må du gi oss (MatX Commerce BV, Van Heutszsingel 100, 7741 EW Coevorden, Nederland, info@bestselgeren.no) en klar uttalelse (f.eks. Et brev sendt med post eller e-post) med din beslutning om å kansellere denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte skjema for å kansellere varer, men dette er ikke obligatorisk.


  For å overholde avbestillingsfristen, er det nødvendig at du sender varsel om din angrerett før kanselleringsperioden utløper.

  Konsekvenser av anger
  Hvis du sier opp denne kontrakten etter at vi har utført alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av merkostnadene som kan komme med at du valgte en annen type levering enn vår billigste standardlevering), så vi vil refundere umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok varselet om at du sa opp denne kontrakten. For denne refusjonen bruker vi samme betalingsmåte som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet noen gebyrer for denne refusjonen. Vi kan nekte tilbakebetaling til vi har mottatt varene igjen, eller til du har ført bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som skjer tidligere.

  Du må returnere eller levere varene til oss eller på [NAME] Attn: [ADRESSE] umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra datoen du informerte oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er oppfylt når du sender varene før fjorten dager er utløpt.

  Du bærer direkte kostnad for retur av varene.

  Du må bare betale for et verditap på varene hvis dette verditapet skyldes en håndtering av varene, noe som ikke er nødvendig for å kontrollere varens art, egenskaper og funksjonalitet.  Generell informasjon

  Unngå skade og forurensning av varene. Send varene tilbake til oss i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytre emballasje. Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, trenger du en passende emballasje for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.
  Ikke send varene tilbake til oss via godsinnsamling.
  Merk at avsnittet ovenfor. 1-2 er ikke en forutsetning for en effektiv utøvelse av angreretten.
  TILBAKEKALLINGSFORM
  Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til:

  E-post: info@bestselgeren.no

  Eller

  Adresse: [ADDRESS]

  Jeg / vi (*) tilbakekaller herved kontrakten inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

  ____________________________________________________________________
  Navn på kunde (r)

  ____________________________________________________________________
  Kundeadresse

  ____________________________________________________________________
  Kundesignatur (er) (skal kun brukes til tilbakekalling av papir)

  _________________________
  Dato

  (*) Slett der det ikke er aktuelt  4) PRISER OG BETALINGSVILKÅR
  4.1 Med mindre annet er oppgitt i selgers produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene de totale prisene inkludert moms. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader er angitt separat i den relevante produktbeskrivelsen.

  4.2 I tilfelle levering til land utenfor EU kan det oppstå ekstra kostnader som selgeren ikke er ansvarlig for, og som skal bæres av kunden. Disse inkluderer for eksempel kostnader for overføring av penger fra kredittinstitusjoner (f.eks. Overføringsgebyrer, valutakurser) eller importavgifter eller skatter (for eksempel avgifter). Slike kostnader kan også oppstå i forbindelse med pengeoverføringer hvis leveringen ikke skjer til et land utenfor EU, men der kunden betaler fra et land utenfor EU.

  4.3 Betalingsmåtene kommuniseres til kunden i selgerens nettbutikk.

  4.4 Hvis betalingen skjer via en av betalingsmåtene som tilbys av PayPal, behandles betalingen via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt: "PayPal"), som er underlagt PayPals vilkår for bruk, som kan leses på https://www.paypal.com/de / webapps / mpp / ua / userag Full avtale eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betalingsbetingelsene uten en PayPal-konto som kan leses på https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp / ua / privacywax-full.

  4.5 Hvis det tilbys en betalingsmåte som tilbys via betalingsleverandøren "Mollie Payments", utføres behandlingen av betalingen via betalingstjenesteleverandøren De Stichting Mollie Payments, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam. De individuelle betalingsmåtene som tilbys via Mollie Payments kommuniseres til kunden i selgerens nettbutikk. Mollie Payments kan velge å bruke andre betalingsleverandører til å behandle betalinger der spesielle betalingsbetingelser kan gjelde, som kunden kan bli informert om separat. Mer informasjon om "Mollie Payments" finner du på Internett på https://www.mollie.com/.  5) LEVERINGSBETINGELSER OG FRAKT
  5.1 Med mindre annet er avtalt, skjer levering av varene på leveringsadressen som er angitt av kunden. Ved behandling av transaksjonen vil leveringsadressen som er spesifisert i selgers ordrehåndtering være avgjørende.

  5.2 Hvis rederiet returnerer varene tilbake til selgeren fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden kostnaden for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke hvis kunden ikke er ansvarlig for omstendighetene som førte til umuligheten av levering, eller hvis han midlertidig ble forhindret fra å akseptere den tilbudte tjenesten, med mindre selgeren tidligere hadde kunngjort tjenesten med rimelig varsel. Videre gjelder ikke dette fraktkostnader dersom kunden faktisk utøver sin angrerett. Hvis kunden effektivt utøver angreretten, er kostnadene knyttet til frakt av reglene regulert i selgers avbestillingsregler.

  5.3 Innsamling er ikke mulig av logistiske grunner.

  5.4 Vi er ikke ansvarlige for noen tollgebyrer. I spesielle tilfeller vil det påløpe en ekstra kostnad.  6) BEVARING AV TITEL
  Hvis selgeren godtar et forskudd, beholder han eierskapet til de leverte varene til den forfallne kjøpesummen er betalt i sin helhet.  7) ANSVAR FOR MISLIGHETER (GARANTI)
  7.1 Hvis den kjøpte varen er mangelfull, gjelder bestemmelsene i lovpålagt ansvar for mangler.

  7.2 Kunden bes klage til leverandøren av varer levert med åpenbar transportskade og samtidig informere selgeren om dette. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen betydning for hans juridiske eller kontraktsmessige krav i forbindelse med mangler.  8) ALTERNATIV KONFLIKTOPPLØSNING
  8.1 EU-kommisjonen har en online tvisteløsningsplattform på følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår som følge av online salg eller tjenestekontrakter som involverer en forbruker.

  8.2 Selger er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsningsprosess for et forbrukerråd.

   

Forsikret levering

Hver levering er forsikret og leveres med Track & Trace

100% tilfredshetsgaranti

Ikke fornøyd med kjøpet ditt? Vi gjør ALT for å forsikre deg om at du er 100% fornøyd

Sikker betaling

Sikker betaling
100% SSL sikker betaling med Ideal, Bancontact, Visa, Mastercard og Amex